QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Các tiêu chí và chức năng trong phần mềm quản lý dự án miễn phí

Các phần mềm quản lý dự án giúp công tác quản lý làm việc nhóm thêm hiệu quả và đạt được hiệu xuất cao. Để chọn ra một phần mềm quản lý dự án miễn phí tốt nhất https://fososoft.com/ xin chia sẻ cho bạn một số những lưu ý sau:

Các tiêu chí cần có trong phần mềm quản lý dự án miễn phí hiệu quả

Các phần mềm quản lý dự án miễn phí có thể chạy trên nhiều môi trường khác nhau tuy nhiên, một phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng web sẽ tận dụng tối đa các kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra một sản phẩm ưu việt hơn.

Đối với ứng dụng chạy trên nền tảng web là một trong những nét nổi bật vượt bậc, giúp cho người dùng có thể sử dụng, tương tác với phần mềm mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị thông qua trình duyệt web.

Các phần mềm quản lý dự án thường cho phép người dùng có thể quản lý tổng thể dự án từ khi lập chủ trương quyết toán đến lúc nghiệm thu và cả thông tin sau khi kết thúc dự án.

constraints-300x296

Các nhóm chức năng thường có trong phần mềm quản lý dự án miễn phí

Quản lý dự án

• Tạo dự án mới

• Quản lý các thông tin chi tiết của dự án

• Theo dõi thông tin tổng hợp và cập nhật liên tục tình trạng của dự án

Quản lý nhân sự dự án

• Tạo nhân sự dự án

• Quản lý chi tiết các thông tin nhân sự dự án

• Gán nhân sự cho từng dự án

Quản lý gói thầu, công việc

• Tạo, lập gói thầu, công việc

• Tạo, lập kế hoạch đấu thầu

• Quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

• Quản lý chi tiết thông tin các gói thầu, công việc

Quản lý nhà thầu dự án

• Tạo nhà thầu dự án

• Quản lý thông tin chi tiết nhà thầu tham gia dự thầu, nhà thầu trúng thầu

• Quản lý năng lực nhà thầu: Nhân sự, máy móc thiết bị, tài chính …

Quản lý hợp đồng

• Khởi tạo hợp đồng

• Quản lý thông tin chi tiết hợp đồng

• Quản lý thanh toán, quyết toán hợp đồng

Quản lý văn bản, tài liệu dự án

• Khởi tạo thông tin tài liệu

• Quản lý trực tuyến hệ thống văn bản, tài liệu

• Xử lý văn bản đến

Hệ thống giao việc trực tuyến

• Tạo giao việc theo chức năng, nhiệm vụ, gói thầu, công việc

• Quản lý, theo dõi và tương tác giao việc mọi lúc mọi nơi

Báo cáo công việc

• Tạo báo cáo tuần, quý, năm của cá nhân, phòng ban

• Quản lý toàn bộ báo cáo của nhân viên, phòng ban mọi lúc mọi nơi

Quản lý tiến độ dự án

• Lập tiến độ dự án theo sơ đồ Gantt, Sơ đồ mạng

• Cập nhật và theo dõi tiến độ trực tuyến mọi lúc mọi nơi

• Báo cáo tiến độ và xử lý sự cố bất kỳ thời điểm nào

Phần mềm quản lý dự án giúp cho tất cả chủ doanh nghiệp và nhân viên đầu tư đều làm việc trên một hệ thống duy nhất, điều này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật tình hình làm việc. Đồng thời cũng có thể theo dõi được tiến độ dự án tới đâu, nhân viên nào quản ý để đốc thúc, hay ra quyết định nhanh chóng ngay trên phần mềm.

Hãy trải nghiệm bản dùng thử miễn phí tại đây.