Canvas is not supported in your browser.
pmbv

Phần mềm quản lý bệnh viện

Phần mềm quản lý bệnh viện là phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện thông suốt quá trình hoạt động từ lúc tiếp nhận bệnh nhân cho tới khi bệnh nhân xuất viện. Phần mềm là một tổng thể thống nhất giúp tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực. Phần mềm quản lý […]

pmbh

Phần mềm quản lý bán hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG  (Perfect Sales)  là công cụ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý công ty, quản lý của hàng như quản lý kho, công nợ, thu chi… Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất dựa trên tiêu chí […]

pmda

Phần mềm quản lý dự án

Công tác quản lý dự án hiện nay của các doanh nghiệp, công ty vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của các nhà quản lý tài chính, làm cho khối lượng công việc của các nhà quản lý thường khá vất vả, và phải quản lý nhiều giấy tờ liên quan. Thấy được những […]

foso_sanxuat

Phần mềm quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất : tập hợp nhu cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, Định mức NVL và Công đoạn sản xuất, Quản lí thông tin các công đoạn sản xuất