Canvas is not supported in your browser.

Tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công

Ngày nay, cho dù có tin học hoá hay không thì việc tổ chức dữ liệu trong bộ máy quản lý doanh nghiệp cũng phải được chú trọng để đảm bảo các nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp được thực thi. Chính vì phương pháp tổ chức dữ liệu thủ công đã gây ra quá nhiều hạn chế như mất thời gian tìm kiếm và xử lý thủ công, gây khó khăn trong tổ chức và lưu trữ dữ liệu, tốn kém khi thực hiện… nên tin học hóa các hoạt động quản lý doanh nghiệp mới được đặt ra với kỳ vọng tìm kiếm thông tin nhanh hơn, tổ chức và xử lý dữ liệu dễ hơn.

Trước hết hãy cùng tìm hiểu một số khái niệm cơ bản:

Hệ thống thông tin là một tập hợp các nguồn lực bao gồm cả con người và các nguồn lực khác kết hợp với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin cho những đối tượng khác nhau với những mục đích khác nhau.

Như vậy, hệ thống thông tin bao gồm hệ thống thông tin thủ công và hệ thống thông tin tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công.

Hệ thống thông tin thủ công là hệ thống dựa trên công nghệ bút, giấy….

Hệ thống thông tin tin học hóa là hệ thống sử dụng công nghệ thông tin, nghĩa là hệ thống có sự trợ giúp của các phương tiện điện tử như máy tính, các thiết bị liên lạc truyền thông…được gọi chung là phần cứng. Hiện nay, bất kỳ hệ thống thông tin nào cũng cần có sự trợ giúp của máy tính nên người ta đồng nhất khái niệm hệ thống thông tin và hệ thống thông tin tin học hoá với nhau.

Hệ thống thông tin quản lý là Hệ thống thông tin được phát triển và sử dụng có hiệu quả trong một tổ chức. Một Hệ thống thông tin được coi là hiệu quả nếu nó giúp hoàn thành được các mục tiêu của con người hay tổ chức sử dụng nó. Đối tượng phục vụ của Hệ thống thông tin quản lý thực sự rộng hơn rất rất nhiều so với ý nghĩa của chính bản thân tên gọi của nó. Đối tượng phục vụ không chỉ là các nhà quản lý, mà nó còn bao gồm cả những người trong một tổ chức làm việc trên Hệ thống thông tin. Trong thực tế, hầu hết tất cả các hệ thống thông tin ngày nay đều phục vụ cho các đối tượng này, vì vậy hầu hết các hệ thống thông tin đều được gọi là Hệ thống thông tin quản lý

Tin học hoá quản lý là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành tổ chức. Tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công là một giải pháp cũng như xu hướng tất yếu của một doanh nghiệp khi muốn phát triển, mở rộng trong tương lai.

Lợi ích của việc tiến hành tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công trong quản lý

Thực hiện tin học hóa quản lý sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích như:

– Cung cấp thông tin một cách nhanh chóng nhất cho các nhà quản lý để hỗ trợ việc ra quyết định và kiểm tra việc thi hành quyết định.

– Giúp người quản lý có khả năng làm được nhiều tác vụ, tự động hoá được nhiều khâu cùng lúc.

– Giúp doanh nghiệp có thể giảm thiểu chi phí thuê nhân công và hơn cả là sử dụng giải pháp tin học hóa xử lý dữ liệu của FosoSoft công việc sẽ được tiến hành nhanh gọn, chính xác, dễ quản lý.

– Giúp doanh nghiệp của bạn có cơ hội tiếp cận những ứng dụng hiện đại của công nghệ thông tin như: mở rộng phạm vi giao dịch vượt ra khỏi biên giới, tham gia thương mại điện tử, tận dụng thời gian có thể làm việc bất kì khoảng thời gian nào 24/24, làm việc khi bạn ở bất kì nơi đâu….

–   Đòi hỏi chi phí không lớn cho việc trang bị máy móc thiết bị tin học và xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ quản lý,chỉ cần xử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh…

–  Không cần đòi hỏi người dùng trong tổ chức phải có một nền tảng kiến thức về tin học và ngoại ngữ để vận hành và khai thác hệ thống có hiệu quả, các phần mềm của FosoSoft rất dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

Tuy đây thực sự là một cuộc cách mạng công nghệ thông tin, nó mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và làm thay đổi quy trình tác nghiệp, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý nhằm mục đích đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động và đạt tới các mục tiêu đề ra trong công việc.

 Tuy nhiên tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công  cũng mang lại không ít thách thức cho các doanh nghiệp, nhưng đó chỉ là nhược điểm rất nhỏ so với những ưu thế vượt trội khi sử dụng phần mềm ứng dụng tin học hóa xử lý dữ liệu của FosoSoft.

– Đòi hỏi người quản lý phải đề ra các mục đích cụ thể cho quá trình tin học hoá xử lý dữ liệu thủ công. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng phần mềm quản lý được sử dụng sai mục đích, làm giảm hiệu suất làm việc và lãng phí các nguồn tài nguyên.

– Đòi hỏi doanh nghiệp phải có chính sách đúng mức cho việc bảo mật thông tin, nếu không, sẽ dẫn đến những hậu quả không thể lường trước.

Quản lý hoạt động của doanh nghiệp cần được dựa trên một giải  pháp tin học hóa có cơ sở vững chắc, đảm bảo tính nhất quán, các quy trình quản lý  phải được phân tích, thiết kế kỹ lưỡng, để qua đó các thông tin cần thiết, liên quan có thể được cung cấp dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và khoa học.

Giải pháp tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công của FosoSoft giúp các cửa hàng, doanh nghiệp hiện đang xử lý dữ liệu thủ công sẽ được tin học hoá xử lý dữ liệu, giúp giảm thiểu xử lý thủ công.  Đó là những chương trình giải pháp phần mềm FosoSoft được viết ra để hỗ trợ rất nhiều hoạt động xử lý dữ liệu của tổ chức doanh nghiệp.