Canvas is not supported in your browser.
quản trị sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất

Sản xuất là một trong những chức năng chính của doanh nghiệp, cho nên quản trị sản xuất bị tri phối bởi mục đích của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mục đích là lợi nhuận, đối với các doanh nghiệp công ích mục đích là phục vụ. Quản trị sản xuất […]

Xem thêm

fosoft2606

Vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Trong bất cứ một vấn đề gì thì yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Nhân sự là lực lượng quyết định đến sự ổn định, phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vì thế khâu quản lý nhân sự có vai trò cực kỳ quan trọng đối với những người lãnh đạo. Quản […]

Xem thêm

w620h405f1c1-files-articles-2013-1073295-xl-out

5 chức năng chính của phần mềm quản lý nhân sự

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc […]

Xem thêm