Canvas is not supported in your browser.
fosoft1007

Những kĩ năng cần thiết của một nhà quản lý bán hàng

Hoạt động công ty không thể thiếu sự giúp sức của các nhân viên bán hàng. Các nhân viên bán hàng là khâu quan trọng nhất quyết định trực tiếp đến doanh thu công ty của bạn. Những kĩ năng cần có của một nhà quản lý bán hàng đó là: Kĩ năng huấn luyện […]

Xem thêm

Tuyển-25-nam-làm-sản-xuất-linh-kiện-ô-tô-tại-Đài-nam

Những nhân tố tác động đến năng suất sản xuất

Năng suất vốn là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội. Tăng năng suất tạo cơ sở khách quan cần thiết để đảm bảo thống nhất lợi ích của tất cả mọi lực lượng tham gia đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp như người lao động, […]

Xem thêm

quy-trinh-san-xuat

Quản lý tiến độ sản xuất

Sản xuất là một trong những phân hệ chính của doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ, thu hút 70-80% lực lượng lao động của doanh nghiệp. Sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho thị trường, là nguồn gốc tạo ra giá trị gia tăng cho […]

Xem thêm

quản trị sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất

Sản xuất là một trong những chức năng chính của doanh nghiệp, cho nên quản trị sản xuất bị tri phối bởi mục đích của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mục đích là lợi nhuận, đối với các doanh nghiệp công ích mục đích là phục vụ. Quản trị sản xuất […]

Xem thêm