Canvas is not supported in your browser.
fosoft2606

Vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp

Trong bất cứ một vấn đề gì thì yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. Nhân sự là lực lượng quyết định đến sự ổn định, phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vì thế khâu quản lý nhân sự có vai trò cực kỳ quan trọng đối với những người lãnh đạo. Quản […]

Xem thêm

w620h405f1c1-files-articles-2013-1073295-xl-out

5 chức năng chính của phần mềm quản lý nhân sự

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc […]

Xem thêm

shutterstock_268450493

Những ưu điểm của phần mềm Fososoft

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, việc ứng dụng phần mềm quản lý vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là hướng đi hiệu quả để các doanh nghiệp này có thể tối ưu hoá các nguồn lực hiện có, tăng năng suất và giảm tối đa về chi phí, quản lý chuyên […]

Xem thêm