Canvas is not supported in your browser.

5 chức năng chính của phần mềm quản lý nhân sự

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển.

w620h405f1c1-files-articles-2013-1073295-xl-out

Vì vậy, việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự vào hệ thống sẽ giúp doanh nghiệp quản lý được hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Foso xin giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự với các chức năng chính sau:

 1. Phân hệ quản lý nhân sự
 • Thông tin nhân viên:
 • Sơ yếu lí lịch của từng người được cập nhật đầy đủ.
 • Quá trình công tác, hợp đồng lao động, khen thưởng kỷ luật, thông tin các khoản phụ cấp và chế độ chính sách, diễn biến lương.
 • Theo dõi tình hình, quá trình làm việc từng ngày của nhân viên
 • Bảo hiểm: Quản lý bảo hiểm của nhân viên.
 • Tạm ứng: Tạm ứng cá nhân, mức trừ lương hàng tháng…
 • Quản lý thông tin về thuế thu nhập cá nhân
 1. Phân hệ quản lý chấm công:

Hỗ trợ chấm công thủ công theo từng ngày trong tháng.

 • Thông tin quản lý bao gồm:
 • Chấm công hàng ngày.
 • Chấm công hàng tháng.
 • Thiết lập các ngày nghỉ phép trong năm.
 • Quản lý báo cáo: Bảng chấm công tổng hợp theo tháng.
 1. Phân hệ quản lý lương:
 • Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa bảng lương, thông tin tháng lương
 • Cho phép cấu hình chức năng tính lương.
 • Thiết lập được ngày tính lương, số ngày nghỉ phép vẫn được hưởng lương trong tháng.
 • Tùy chỉnh lương theo doanh số.
 • Theo dõi bảng chấm công theo ca, từng ngày, tổng hợp hàng tháng.
 1. Phân hệ quản lý công văn

Quản lý file tài liệu giữa các phòng ban, cá nhân được tổ chức theo kiểu cây thư mục gồm có:

 • Quản lý công văn với các thư mục nhỏ hơn.
 • Phòng ban
 • Các tổ chức khác
 • Thư mục chia sẻ ( chung)
 • Tài liệu lưu trữ ( chung)
 1. Quản trị hệ thống
 • Phần hệ thống giúp doanh nghiệp quản trị, tạo các cơ chế bảo mật, phân cấp quản trị, quản lý sao lưu phục hồi dữ liệu.
 • Hệ thống có phân quyền sử dụng cho từng người và nhóm người sử dụng.

Hãy liên hệ Foso để tìm ra giải pháp phần mềm thích hợp nhất !

Văn phòng: Lầu 5,Nguyễn Công Trứ, Phướng Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 665 667 93 – Hotline: 0909 045 286
Bạn chỉ phải thanh toán khi bạn thật sự thấy nó hữu ích !