Canvas is not supported in your browser.

GIẢI PHÁP FOSO ĐANG CUNG CẤP

Tin học hóa xử lý dữ liệu thủ công

Giải pháp giúp các cửa hàng, doanh nghiệp hiện đang xử lý dữ liệu thủ công sẽ được tin học hoa xử lý dữ liệu, giúp giảm thiểu xử lý thủ công.

Hệ thống phần mềm theo quy trình riêng

FOSO sẽ thiết kế một hệ thống, một module phần mềm riêng theo từng quy trình của doanh nghiệp, bám sát vào các nghiệp vụ, công thức của từng doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ xây dựng riêng cho khách hàng

Giải pháp quản lý dữ liệu

Cung cấp giải pháp xử lý, quản lý dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp , những khó khăn nhập liệu sẽ được FOSO giải quyết một cách hợp lý và chính xác nhất