QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Các phần mềm đào tạo tốt nhất hiện nay

Như chúng ta đã biết thì công tác tổ chức đào tạo học sinh, sinh viên trong nhà trường luôn là bài toán khó khăn cho bất kỳ nhà quản lý nào. Với đặc điểm là số lượng sinh viên lớn, công tác quản lý đào tạo luôn gặp nhiều khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, với sự phát triển ngày càng nhanh và mạnh của công nghệ tinh học như hiện nay, đã tạo ra các phần mềm đào tạo thích hợp để giải quyết về bài toán đào tạo phức tạp trong nhà trường, là lựa chọn hợp lý cho các nhà quản lý.

Chúng ta không thể phủ nhận được rằng những lợi ích mà các phần mềm mang lại cho các nhà quản lý trường học là vô cùng to lớn. Các phần mềm đã giúp nhà trường dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều trong việc quản lý, tổ chức đào tạo. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số phần mềm đào tạo đang được nhiều cơ sở đào tạo áp dụng để quản lý nhé.

fososoft2310

1. Phần mềm đại học thông minh IU

Phần mềm đại học thông minh IU là một giải pháp quản lý thông tin tổng thể hiệu quả cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc chuyên nghiệp ở trên khắp cả nước. Phần mềm có những tính năng ưu việt, giúp nhà quản lý quản lý thông tin hiệu quả nhất. Hệ thống quản lý thông tin hiệu quả trên cơ sở tích hợp các phần mềm quản lý nhỏ trong IU như quản lý hành chính, quản lý sinh viên, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, hay có thể quản lý theo các mô hình đào tạo khác nhau như đào tạo tín chỉ, niên chế cho nhiều đối tượng sinh viên khác nhau từ trung học chuyên nghiệp, cho tới đại học, cao đẳng.

Đại học thông minh IU đã được ứng dụng trên nhiều trường đại học lớn nhỏ trên khắp cả nước như đại học Kinh tế quốc dân, đại học Luật Hà Nội, đại học Giao thông vận tải, đại học Lao động xã hội,..

2. Phần mềm quả lý VEdu

Phần mềm quản lý VEdu được phát triển với mục tiêu là quản lý toàn bộ hoạt động về quản lý nhân sự, đào tạo, và thu chi các khoản phí, lệ phí của sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung học,… trên quy mô lớn.

Đây là phần mềm ưu việt được tích hợp nhiều tính năng nổi bật hơn hẳn so với các loại phần mềm khác như khả năng có thể áp dụng được quy chế đạo tạo theo từng trình độ đào tạo khác nhau, hay việc trao đổi dữ liệu của các phòng ban với nhau thông qua một cơ chế nhanh chóng, chính xác, phân công công việc rõ ràng, lịch trình giảng dạy, thời gian thu nộp học phí,…