QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý sản xuất

Tiến độ sản xuất theo đơn đặt hàng   Báo cáo định mức NVL   Báo cáo tình trạng lệnh sản xuất   Báo cáo nguyên liệu sử dụng   Báo cáo sử dụng NVL theo lệnh sản xuất Báo cáo sản xuất chi tiết   Báo cáo sản xuất tổng hợp   Báo cáo […]

Báo cáo bán hàng

Báo cáo đơn hàng theo báo giá   Báo cáo hàng trả lại   Báo cáo lịch giao hàng   Nhật ký bán hàng   Bảng kê bán hàng gần nhất   Phân tích bán hàng       Doanh số theo đơn hàng   Tình trạng đơn hàng   Báo cáo lịch giao hàng […]

BÁO CÁO

Để nhà quản lý có thể xem danh sách các báo cáo, thuận tiện cho việc quản lý, vào module báo cáo    

Tài Sản Cố Định

1. Loại tài sản cố định Để thêm mới loại tài sản vào Tài sản cố định -> loại tài sản cố định -> tạo mới -> điền thông tin nhóm -> lưu lại   2. Ghi tăng Để ghi tăng tài sản cố định để tính khấu hao, vào Module tài sản cố định -> […]

Xuất Gia Công

Xuất hàng đi gia công tại các đơn vị khác, để quản lý quy trình gia công trước tiên chúng ta vào Module Xuất Gia Công -> Xuất gia công -> tạo mới -> điền thông tin phiếu xuất gia công -> lưu lại -> duyệt Tạo phiếu xuất gia công chọn tác vụ -> […]

Triễn khai ERP – ORACLE NETSUITE

Trong thời đại công nghệ, nhờ vào sự phát triển của mạng internet và các phần mềm hỗ trợ mà doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát được toàn bộ hoạt động của hệ thống vận hành cũng như đạt được những mục tiêu kinh doanh cao nhất. Được xây dựng dựa trên nền […]

MỚI NHẤT