QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Triễn khai ERP – ORACLE NETSUITE

Trong thời đại công nghệ, nhờ vào sự phát triển của mạng internet và các phần mềm hỗ trợ mà doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát được toàn bộ hoạt động của hệ thống vận hành cũng như đạt được những mục tiêu kinh doanh cao nhất. Được xây dựng dựa trên nền […]

Phần mềm quản lý bán hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG FOSOFT là công cụ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kho, công nợ, thu chi, … của doanh nghiệp, công ty, cửa hàng. Phần mềm được xây dựng với những công nghệ mới nhất dựa trên tiêu chí đơn giản, thân thiện với người dùng […]

Phần mềm quản lý dự án

Công tác quản lý dự án hiện nay của các doanh nghiệp, công ty vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của các nhà quản lý dự án, quản lý tài chính làm cho khối lượng công việc của các nhà quản lý thường khá vất vả vì phải quản lý nhiều giấy tờ liên […]

Phần mềm quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất : tập hợp nhu cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, Định mức NVL và Công đoạn sản xuất, Quản lí thông tin các công đoạn sản xuất