QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

ERP NGÀNH GIẤY

Đứng trước sức ép cạnh tranh, doanh nghiệp phải tìm ra giải pháp để mở rộng thị phần, nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực, tài chính. Việc đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại chuyên nghiệp cần đi đôi với việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chính vì thế ứng dụng phần mềm ERP vào quản lý sản xuất giấy là một sự lựa chọn tất yếu trong giai đoạn 4.0. Áp dụng giải pháp ERP cho ngành giấy góp phần kiểm soát toàn diện sự vận hành của hệ thống, từ việc lập kế hoạch, lập dự toán các chi phí đến quy trình sản xuất, xử lý hàng tồn kho, phân phối, kiểm kê, …Đó là một quá trình bao quát và toàn vẹn, đem lại cho nhà quản lý cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để có thể ra quyết định điều chỉnh một cách hợp lý.

Về chức năng quản lý hoạt động của doanh nghiệp sản xuất giấy theo từng công đoạn sản xuất thì phần mềm quản lý sản xuất giấy FOSOERP sẽ tổng hợp toàn bộ các đơn hàng, chuẩn bị nguyên vật liệu cho các công đoạn, thời gian hoàn thành để lên kế hoạch làm việc cho nhân viên. Các nhà quản lý có thể thông qua phần mềm quản lý để theo dõi chất lượng làm việc, tiến độ làm việc của các đơn vị một cách đơn giản, dễ dàng chỉ với các thao tác đơn giản trên máy tính.

Việc quản lý kho hàng cũng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng mà nhà quản lý cần nắm được để tiến hành điều hành hoạt động sản xuất của đơn vị. Phần mềm quản lý sản xuất giấy FOSOERP cho phép người dùng kiểm tra hàng hóa xuất nhập, kiểm kho, thống kê nhóm hàng hóa, số lượng hàng hóa và lập phiếu nhập, xuất tự động.

Những module chức năng cơ bản của giải pháp ERP cho ngành sản xuất bao bì 

  • Quản lý sản xuất: Dự trù nguyên vật liệu, nhân công, máy móc; Lập kế hoạch sản xuất; lập lệnh sản xuất; theo dõi quy trình sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm.
  • Quản trị kho
  • Quản trị thiết bị & bảo trì bảo dưỡng, bảo hành
  • Quản lý mua hàng và cung ứng
  • Quản lý thu-chi, công nợ
  • Quản trị công việc
  • Quan hệ khách hàng – Marketing – Chăm sóc khách hàng
  • Quản trị Bán hàng
  • Báo cáo

MỚI NHẤT