QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

ERP NGÀNH NHỰA

Ngành công nghiệp Nhựa dù còn non trẻ so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện – điện tử, hoá chất, dệt may v.v… nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ngành Nhựa giai đoạn 2010 – 2015, là một trong những ngành công nghiệp có tăng trưởng cao nhất Việt Nam với mức tăng hàng năm từ 16% – 18%/nămcó những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%.

Với tốc độ phát triển nhanh, ngành Nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt Nam. Sự tăng trưởng đó xuất phát từ thị trường rộng, tiềm năng lớn và đặc biệt là vì ngành nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế giới và sản phẩm nhựa được phát huy sử dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống bao gồm sản phẩm bao bì nhựa, sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia dụng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.

 

 

Phần mềm ERP cho ngành nhựa có thể giải quyết được những vấn đề gì?

Lên kế hoạch sản xuất

Phần mềm giúp thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu đơn đặt hàng.  Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, phần mềm còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.

Giám sát tiêu thụ vật liệu

Phần mềm trợ giúp việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất, phân tích năng lực và nguồn lực  của hệ thống sản xuất, phần mềm sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành đồng như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất.

Tra cứu dữ liệu dễ dàng

Phần mềm ERP cho ngành nhựa lưu trữ mọi dữ liệu sản xuất, cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các hoạt động của mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lí điều độ sản xuất. Với đặc thù của Công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này hỗ trợ công tác quản lí một cách tốt nhất.

Xử lý đơn đặt hàng

Tất cả chi phí vật tư và chi phí có thể được lập trình vào hệ thống ERP cho ngành nhựa để có thể tính được lợi nhuận có thể được tính toán ngay lập tức khi báo giá được tạo. Quy trình EDI như xác nhận đơn đặt hàng, hóa đơn và ghi chú giao hàng có thể được tự động và gửi bằng điện tử đến người nhận, tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho doanh nghiệp.

 

MỚI NHẤT