QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

ERP NGÀNH BÁN LẺ

Bán lẻ là một ngành có nhiều triển vọng phát triển nhưng mức độ cạnh tranh rất gay gắt. Tốc độ phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ yêu cầu doanh nghiệp cần phải đổi mới và nỗ lực hơn để giành được vị thế vững chắc. Phần mềm ERP cho ngành bán lẻ là công cụ trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp hoạch định tài nguyên của mình, kiểm soát các quy trình và cải thiện kinh doanh.

 

Hệ thống ERP cho ngành bán lẻ có những tính năng gì?

  • Quản lý bán hàng: quản lý quy trình bán hàng trên các hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin về thị trường, đơn giản hóa quy trình hoạt động.
  • Quản lý chuỗi cung ứng: hỗ trợ quản lý cả quá trình từ khi hàng hóa được nhập kho từ kho của nhà cung cấp đến khi hàng được xuất ra thị trường, thống kê và cập nhật liên tục thông tin hàng hóa tồn kho.
  • Quản lý toàn bộ doanh thu: cập nhật doanh thu bán hàng trên hệ thống, lưu trữ số hóa đơn của toàn bộ giao dịch.
  • Quản lý đơn hàng: theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, kiểm soát thứ tự đơn hàng, tiến trình hoàn thành đơn hàng, thống kê số lượng đơn hàng đang giải quyết và đã hoàn thành.
  • Quản lý tài chính: sắp xếp dòng chảy tài chính trong doanh nghiệp, đảm bảo dòng chảy luôn lưu thông, hỗ trợ quản lý tài chính, kế toán hiệu quả.
  • Quản lý quan hệ khách hàng: quản lý toàn bộ từ thông tin liên hệ khách hàng, lịch sử giao dịch, thông tin tài khoản đến yêu cầu đặc biệt của từng khách hàng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.
  • Quản lý nhân sự: lưu trữ thông tin nhân viên, từ thông tin cá nhân, quá trình làm việc, quá trình lương, thưởng đến nhiệm vụ được phân công, chỉ tiêu được giao và mức độ hoàn thành.

Giao diện POS bán hàng

 

LIÊN HỆ với chúng tôi để được tư vấn về Giải pháp và Chi phí.

Hotline: (+84) 796 479 974

MỚI NHẤT