QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Làm sao để chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiệu quả?

Làm Sao Để Chuyển Đổi Số Trong Doanh Nghiệp Hiệu Quả?

Để góp phần thành công trong việc áp dụng các quy trình chuyển đổi số, doanh nghiệp cần phải có mô hình được thiết kế một cách hoàn hảo, để hướng dẫn bạn xuyên suốt quá trình Chuyển đổi số. Dưới đây là một số bước mang đến hiệu quả tối ưu trong công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Xác định mục tiêu của Chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp cần phải xác định mức độ Số hóa của doanh nghiệp, và cố gắng tự điều chỉnh trạng thái hiện tại và các mục tiêu dài hạn. Các doanh nghiệp không chỉ khác nhau về nhu cầu, mà còn có sự khác biệt tương đối về các mục tiêu chuyển đổi mà họ nhắm đến. Tuy nhiên việc xác định mục tiêu chuyển đổi số cụ thể vẫn là một bước quan trọng để hướng tới sức mạnh tổng hợp của một tổ chức.

Đưa ra các chiến lược.

Chuyển đổi số Các doanh nghiệp cần phải đưa ra một mục tiêu cụ thể và xây dựng một bản kế hoạch khả thi, phù hợp với trạng thái hiện tại của doanh nghiệp. Công việc này sẽ bao gồm việc chọn ra các khu vực cần cải thiện và sau đó bắt đầu tích hợp các hệ thống kỹ thuật số vào những khu vực này.

Mục tiêu của tổ chức cần phải là một quy trình theo từng bước. Các doanh nghiệp có thể dẫn đến thất bại nếu như cố gắng hoàn thành một bước nào một cách vội vàng.

Xác định sự cần thiết của việc sử dụng các công nghê hỗ trợ.

Các công nghệ hỗ trợ như IoT, phân tích, bộ nhớ Cloud, VR và AI là những tác nhân giúp doanh nghiệp có thể Chuyển đổi số thành công. Để biểt được công nghệ hỗ trợ nào phù hợp với tổ chức, thì các doanh nghiệp cần phải có các hoạt động nghiên cứu cụ thể từng công cụ để đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Các lãnh đạo cần phải có năng lực về công nghệ.

Nếu như không có sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo, thì khó có dự án nào có thể mang lại thành công. Để có thể Chuyển đổi số thành công thì các doanh nghiệp nên có một CIO, được hỗ trợ với một đội ngũ các nhà lãnh đạo, cũng như xem việc Chuyển đổi số là mục tiêu ưu tiên của doanh nghiệp.

Đào tạo nhân viên và tích hợp nền văn hóa kỹ thuật số xuyên suốt trong doanh nghiệp.

Các nhân viên có thể thích ứng với thay đổi tốt hơn, và các quy trình trong công ty sẽ được vận hành một cách trơn tru hơn, khi doanh nghiệp có thể đào tạo được các kiến thức và nền văn hóa kỹ thuật số đến tất cả các phòng ban. Nếu như không có sự thay đổi về mặt văn hóa, các công ty sẽ bỏ lỡ các cuộc cách mạng về công nghệ tiếp theo và sau đó phải cần tốn nhiều nỗ lực mạnh mẽ để bắt kịp lại các xu hướng này.

MỚI NHẤT