QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Lợi ích của phần mềm Quản Lý Sản Xuất Ngành Cơ Khí – FOSO ERP

Với đa dạng tính năng sẵn có, phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất FOSO ERP sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến hiệu năng sản xuất, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

  • Quản lý hoạt động sản xuất
  • Quản lý dữ liệu mẫu
  • Quản lý báo cáo
  • Quản lý cấu hình

Lợi ích của phần mềm Quản Lý Sản Xuất Ngành Cơ Khí – FOSO ERP

Minh bạch hóa thông tin giữa các bộ phận: các bộ phận liên kết với sản xuất như Kho, Kế toán, Mua hàng,… sẽ có thể theo dõi thông tin dựa theo phân quyền.
 Đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất: dựa trên đơn đặt hàng sản xuất và kế hoạch sản xuất, phần mềm quản lý sản xuất sẽ tự động đề xuất đặt mua nguyên vật liệu để đảm bảo đủ số lượng cần thiết hỗ trợ công tác sản xuất.
 Cập nhật kết quả và tiến độ sản xuất hàng ngày mà không cần thông qua báo cáo của bên thứ 3.
 Dễ dàng theo dõi thông tin về số lượng bán thành phẩm, thành phẩm trên phần mềm theo thời gian thực.
Theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất dễ dàng hơn.
Phát huy tối đa các nguồn lực đang có trong sản xuất.

——————————————————————-

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM FOSO

☎️ Hotline: 0796479974 (Tư vấn) Hoặc 0909346266 (Hỗ trợ)
📫 Email: info@fososoft.com
🌐 Website: www.fososoft.com