Canvas is not supported in your browser.

Những nhân tố tác động đến năng suất sản xuất

Năng suất vốn là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả kinh tế – xã hội. Tăng năng suất tạo cơ sở khách quan cần thiết để đảm bảo thống nhất lợi ích của tất cả mọi lực lượng tham gia đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp như người lao động, khách hàng, chủ sỡ hữu, cộng đồng xã hội, người cung ứng và cải thiện chất lượng công việc nói riêng .
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất chia thành hai nhóm chủ yếu:
– Nhóm nhân tố bên ngoài: bao gồm môi trường kinh tế thế giới, tình hình thị trường, cơ chế chính sách kinh tế của nhà nước.
– Nhóm nhân tố bên trong: bao gồm nguồn lao động, vốn, công nghệ, tình hình và khả năng tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất. Có thể biễu diễn sự tác động của các nhân tố này theo sơ đồ sau:
sản xuất
——————————————————

Đăng ký dùng thử phần mềm sản xuất miễn phí tại đây
Hãy liên hệ Foso để tìm ra giải pháp phần mềm thích hợp nhất !
Văn phòng: Lầu 5,Nguyễn Công Trứ, Phướng Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08) 665 667 93 – Hotline: 0909 045 286
Bạn chỉ phải thanh toán khi bạn thật sự thấy nó hữu ích !