QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý quy trình sản xuất

Sản xuất là một trong những chức năng chính của doanh nghiệp, cho nên quản trị sản xuất bị tri phối bởi mục đích của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mục đích là lợi nhuận, đối với các doanh nghiệp công ích mục đích là phục vụ.
quản trị sản xuất
Quản trị sản xuất với tư cách là tổ chức quản lý sử dụng các yếu tố đầu vào và cung cấp đầu ra phục vụ nhu cầu của thị trường, mục tiêu tổng quát đặt ra là đảm bảo thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các yếu tố sản xuất. Nhằm thực hiện mục tiêu này, quản trị sản xuất có các mục tiêu cụ thể như sau:
– Bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng;
– Giảm chi phí sản xuất tới mức thấp nhất để tạo ra một đơn vị đầu ra;
– Rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ;
– Xây dựng hệ thống sản xuất của doanh nghiệp có độ linh hoạt cao;

Cần chú ý rằng các mục tiêu trên thường mâu thuẫn với nhau. Vấn đề đặt ra là phải biết xác định thứ tự ưu tiên của các mục tiêu tạo ra thế cân bằng động đó là sự cân bằng tối ưu giữa chất lượng, tính linh hoạt của sản xuất, tốc độ cung cấp và hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh môi trường trong từng thơi kỳ cụ thể để tạo ra sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, tính cạnh tranh ngày càng tăng buộc các doanh nghiệp tăng cường hoàn thiện quản trị sản xuất. Quản trị sản xuất tập trung vào phần đầu giảm chi phí về tài chính, vật chất và thời gian, tăng chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng… Nhiệm vụ, chức năng của quản trị sản xuất được mở rộng ra bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau từ nghiên cứu nhu cầu thị trường, thiết kế sản phẩm, thiết kế hệ thống sản xuất tới hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra kiểm soát toàn bộ quá trình quản lý quy trình sản xuất của doanh nghiệp.
——————————————————

Đăng ký dùng thử phần mềm sản xuất miễn phí :  

Hãy liên hệ Foso để tìm ra giải pháp phần mềm thích hợp nhất !

Văn phòng: Lầu 5,Nguyễn Công Trứ, Phướng Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 665 667 93 – Hotline: 0909 045 286
Bạn chỉ phải thanh toán khi bạn thật sự thấy nó hữu ích !