QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Danh mục sản phẩm

Quản lý danh mục sản phẩm

Giới thiệu: Để quản lý sản phẩm chi tiết và rõ ràng, FOSO sẽ chia thành 3 cấp độ chính

Danh mục sản phẩm: là cấp phân loại lớn nhất của sản phẩm.

Danh mục con: là cấp con của danh mục sản phẩm.

Sản phẩm: là cấp con của danh mục con, đây sẽ là nơi lưu trữ những thông tin chi tiết, hình ảnh, kiểu dáng của một sản phẩm cụ thể.

(Ví dụ: tạo danh mục sản phẩm áo (1) => danh mục con của áo sẽ bao gồm áo thun, áo sơmi nam, áo sơmi nữ (2) => sản phẩm cụ thể của áo thun sẽ là áo thun polo, tương tự cho áo sơmi nam và nữ, sản phẩm sẽ là sơmi nam tối màu và sơmi nữ in hoa)(3)

(1)

áo

(2)

áo1

(3)

áo2

Vào mục Sản phẩm => Danh sách sản phẩm. Đây là module quản lý thông tin chung, thông tin chi tiết cho từng loại sản phẩm

DS SP

Khai báo sản phẩm:

B1: Vào phần Cài đặt để thiết lập Danh mục sản phẩm

Khai báo danh mục SP

Khai báo danh mục SP1

B2: khai báo danh mục con cho danh mục sản phẩm. Có 2 cách

Cách 1: nhấn vào ô tác vụ bên góc phải

Khai báo danh mục SP2 (cách 1)

Cách 2: chọn trực tiếp danh mục sản phẩm cần thêm

Khai báo danh mục SP2 (cách 2)

Điền các thông tin chi tiết cho danh mục con, chọn Thêm danh mục con để hoàn tất

Khai báo danh mục SP3

Kết quả

Khai báo danh mục SP4

B3: khai báo chi tiết sản phẩm

Có 2 cách khai báo:

Cách 1: Import sản phẩm bằng file excel cho phép cập nhật các sản phẩm với số lượng rất lớn (lên tới 500 bản ghi/ lần chỉ trong vòng 5 phút)

import excel

Cách 2: tự nhập liệu

Vào module Sản phẩm => DS sản phẩm => chọn ô tác vụ bên góc phải màn hình => Thêm sản phẩm

Thêm sản phẩm

Điền các thông tin chi tiết cho sản phẩm

Thêm sản phẩm1

Quản lý giá nhập, giá bán, nguồn cung cấp và hình ảnh minh họa cho sản phẩm.

– Nhà cung cấp:hệ thống nhà cung cấp sẽ được khai báo và quản lý tại module Người dùng => DS nhà cung cấp. Khi khai báo ở sản phẩm, FOSO sẽ cho phép trích xuất dữ liệu để bạn có thể chọn nhanh, không cần mất thời gian nhập tay lại.

Thêm sản phẩm2 (quản lý giá)

Quản lý số lượng sản phẩm trong kho.

– Kho: sẽ được khai báo và quản lý trong mục Cài đặt => Kho hàng

– Racks: số thứ tự kệ đựng sản phẩm (khai báo động)

Thêm sản phẩm3 (quản lý kho)

Quản lý các biến thể của sản phẩm.

Các thông tin này sẽ được khai báo động để bạn dễ tùy chỉnh, mỗi biến thể phân biệt với nhau bằng dấu “,”. Khai báo xong bạn nhấn vào dấu cộng bên góc phải để hoàn tất và chọn kho chứa cụ thể

Thêm sản phẩm4 (quản lý biến thể)

Nếu cần ghi chú thêm cho sản phẩm, các bạn có thể nhập liệu tại đây. Cuối cùng, bấm Thêm sản phẩm để hoàn tất quá trình khai báo sản phẩm

Thêm sản phẩm5 (ghi chú)

Kết quả

Thêm sản phẩm6 (kết quả)

MỚI NHẤT