QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

In mã vạch

In mã vạch

Vào mục Sản phẩm => In mã vạch

Chức năng quản lý mã vạch (tự tạo mã vạch) và liên kết với máy in để xuất file theo định dạng pdf

In mã vạch

In mã vạch 2

 

 

 

MỚI NHẤT