Canvas is not supported in your browser.

In nhãn

Vào mục Sản phẩm => In nhãn

Chức năng quản lý nhãn sản phẩm (tự tạo nhãn) và liên kết với máy in để xuất file.

In nhãn

Tại đây, bạn có thể tuỳ chọn danh mục để in, hoặc in nhãn cho tất cả sản phẩm

In nhãn 2