QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Khai báo thành phẩm

  1.  Danh sách thành phẩm

Quản lý tất cả thông tin sản phẩm, thể hiện những thông tin cơ bản ra ngoài giao diện như: ảnh minh hoạ, mã thành phẩm, tên thành phẩm, quy cách, trọng lượng, đơn vị, số lượng, giá bán. Đây là giao diện quản lý tổng các kho

danh sách thành phẩm

Quản lý theo từng kho

danh sách thành phẩm (kho 1)

danh sách thành phẩm (kho 2)

Vào mục tác vụ để xem chi tiết một thành phẩm

chi tiết thành phẩm

2.  Thêm mới thành phẩm

Có hai cách để thêm mới:

Cách 1: import bằng file excel với các trường thông tin tương ứng trong phần mềm

import thành phẩm bằng excel

Cách 2: nhập thủ công

danh sách thành phẩm (thêm mới)

Nhập liệu những thông tin cơ bản và quản lý giá bán

danh sách thành phẩm (thêm mới1)

Cho phép đính kèm hình ảnh minh hoạ sản phẩm và những hình ảnh khác liên quan

danh sách máy móc (thêm mới2)