QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Lập kế hoạch sản xuất

Sau khi tạo lệnh sản xuất, nhìn bên góc phải của phần mềm sẽ thấy hiển thị mục khai báo kế hoạch sản xuất.

Định mức máy móc: số lượng máy móc được thiết lập từ định mức máy móc đã được khai báo. Sau khi chọn xưởng, phần mềm sẽ trích lọc danh mục máy móc tại xưởng đó để bạn chọn các loại máy cần thiết

Định mức nhân công: số lượng nhân công được thiết lập từ định mức nhân công đã được khai báo. Ở đây, bạn sẽ chỉ định nhân viên cụ thể đảm nhiệm cho đơn hàng sản xuất này, với danh mục nhân viên được khai báo và quản lý tại mục Người dùng –> Danh sách nhân viên

Lập kế hoạch SX 1

Quản lý thời gian và chỉ định nhân viên theo từng giai đoạn sản xuất: được trích lọc từ mục khai báo giai đoạn sản xuất. Ở bước này, bạn chỉ cần thiết lập thời gian cụ thể cho từng giai đoạn và chỉ định nhân viên phụ trách theo từng giai đoạn.

Lưu ý: ngày bắt đầu không thể trước ngày lên đơn hàng; ngày kết thúc không thể sau ngày giao hàng

Ngoài ra, để tăng thêm tính linh động, ngoài những giai đoạn đã khai báo, bạn cũng có thể khai báo thêm bằng cách nhấp vào dấu +

Lập kế hoạch SX 2

Quản lý và kiểm tra định mức nguyên vật liệu trước khi tiến hành sản xuất: dựa trên định mức NVL theo từng sản phẩm, phần mềm sẽ tự tính ra số NVL cần để sản xuất đơn hàng này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi hoặc thêm mới (dấu +) để tuỳ biến theo nhu cầu

Lập kế hoạch SX 3