QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phân hệ khách hàng

Sẽ có riêng 1 cổng thông tin để khách hàng truy cập xem thông tin dự án của mình và tương tác với doanh nghiệp

KH 1

Màn hình thể hiện tổng quan tất cả khách hàng của từng dự án hiện có

Kh 2

Thêm một khách hàng mới ( hoặc import DS khách hàng): cần nhập các trường như: tên công ty, số ĐT, địa chỉ …

KH3

Thông tin chi tiết khách hàng của dự án đó:

– Hồ sơ: Xem và chỉnh sửa thông tin khách hàng

– Hóa đơn: Tạo hóa đơn mới và thông tin chi tiết các hóa đơn hiện có

– Thanh toán

– Đề xuất

– Ước tính

– Chi phí

– Hợp đồng

– Dự án

– Vé ( tickets)

– Nhiệm vụ

– Các tập tin

– Nhắc nhở

– Bản đồ

– Ghi chú