QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT  là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách  thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài sản được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của Nhà nước, công ty tư nhân, thay đổi thông tin, đánh giá lại khấu hao, điều chuyển, ghi giảm và kiểm kê, thanh lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản giúp đơn vị chủ quản ( Công ty, doanh nghiệp,  Sở Y tế, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục,…) phần mềm sẽ tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành và tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet.

Hỗ trợ, tác nghiệp đến các bộ phận:

 • Bộ phận kế toán
 • Bộ phận Quản lý tài sản
 • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý tài sản FOSOSOFT được chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập sử dụng bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có Internet. Đối với các đơn vị chủ quản khi sử dụng phần mềm quản lý tài sản sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản công của các đơn vị trực thuộc trong ngành hoặc địa phương (từ quận/huyện, tỉnh/thành đến phạm vi toàn quốc).

Ngoài ra phần mềm còn sẵn sàng kết nối và trao đổi được thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Các phân hệ chính của phần mềm quản lý tài sản:

 • Quản lý chi tiết tài sản
 • Quản lý bảo dưỡng tài sản
 • Quản lý tài sản theo mã vạch
 • Quản lý tài sản con
 • Quản lý danh sách tài sản cố định
 • Hiển thị các loại danh sách tài sản cố định
 • Quản lý danh sách dụng cụ, công cụ
 • Tạo báo cáo thông kê tài sản.
 • Quản trị danh sách hàng hóa, mua sắm
 • Hệ thống quản trị toàn bộ phần mềm

Những tính năng  chính của phần mềm quản lý tài sản :

 • Lập và in chi tiết thống kê tài sản
 • Lập và in phiếu ghi nhận biến động tài sản (điều chuyển bộ phận, tăng/giảm giá trị tài sản, thay đổi bộ phận…). Biên bản thanh lý tài sản, Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ. Lưu các biến động công cụ dụng cụ (báo hỏng, thanh lý…) trên phần mềm.
 • Lập và đưa ra các màn hình cảnh báo nhanh tình trạng của tài sản (như tài sản cố định chờ thanh lý, công cụ dụng cụ đang xuất dùng…)
 • Khai báo kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì và bảo dưỡng định kỳ cho từng loại thiết bị, máy móc (theo thời gian sử dụng, hoặc theo công suất hoạt động của từng thiết bị, máy móc…)
 • Theo dõi chi tiết tài sản theo nhóm, nguồn vốn hình thành, bộ phận, mục đích sử dụng, người quản lý…
 • Theo dõi biến động tài sản (Sửa chữa lớn, lắp thêm, tháo dỡ, ghi giảm, khấu hao, thanh lý…) qua các thời kỳ sử dụng.
 • Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.
 • Theo dõi tình trạng sử dụng công cụ dụng cụ (Báo hỏng, thanh lý, sửa chữa, bảo dưỡng…) tại các bộ phận.
 • Theo dõi và tính kế hoạch khấu hao năm của tài sản cố định.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn. Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.
 • Tính phân bổ và hạch toán giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí trong các kỳ khác nhau.
 • In báo cáo: Thẻ tài sản, Sổ tài sản, Bảng chi tiết tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Báo cáo tăng giảm tài sản, Bảng tổng hợp tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản… Bảng phân bổ giá trị công cụ dung cụ, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng công cụ dụng cụ… Báo cáo lịch sử phát sinh (đăng ký sử dụng, lịch sử bào trì, bảo dưỡng, điều chuyển, sửa chữa, nâng cấp, khấu hao, thanh lý…) theo từng tài sản.
 • Báo cáo lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong kỳ. Cảnh báo trên màn hình dashboard về lịch bảo dưỡng định kỳ của từng máy móc, thiết bị…

Lợi ích dành cho các đơn vị cấp trên, cơ quan tài chính

 • Thuận lợi trong việc phê duyệt, theo dõi, quản lý các đề xuất trang cấp tài sản của đơn vị cấp dưới.
 • Sử dụng phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT Công tác tổng hợp báo cáo, thống kê tài sản trên phạm vi Sở, Ban, Ngành từ dữ liệu của đơn vị cấp dưới gửi trở lên đơn giản, chính xác với hiệu quả cao.
 • Việc nắm bắt số liệu chi tiết cũng như số liệu tổng hợp về tình hình tài sản của đơn vị cấp dưới trở nên nhanh chóng, đơn giản và vô cùng thuận tiện.

Lợi ích dành cho các đơn vị quản lý tài sản

 • Giúp đơn vị quản lý tài sản dễ dàng thực hiện việc quản lý, theo dõi tài sản, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của nhà nước về quản lý tài sản. Đặc biệt phần mềm quản lý tài sản giúp các đơn vị cấp dưới tự động lập đầy đủ các báo cáo về tài sản của đơn vị một cách nhanh chóng, chính xác, gửi báo cáo tài sản trực tuyến trên phần mềm cho đơn vị cấp trên phê duyệt và tổng hợp báo cáo toàn ngành.

Phần mềm quản lý tài sản của FOSOSOFT  được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện sử dụng trên cả thiết bị laptop, máy tính và điện thoại, phần mềm mang lại hiệu quả tối ưu cho công tác quản lý tài sản. Đây chính là công cụ hữu ích cho các cơ quan Nhà Nước và Doanh nghiệp tinh giản khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian nhờ ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, giúp khai thác và cập nhập dữ liệu trở nên đơn giản và đồng bộ hơn.

Phần mềm quản lý tài sản của  cực kỳ linh hoạt, không bị áp đặt quy trình mà cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng với những kinh nghiệm tích lũy khi triển khai hê thống cho các doanh nghiệp vừa và lớn kết hợp với nền tảng kiến thức công nghệ vững chắc, FosoSoft sẽ cung cấp cho khách hàng quý doanh nghiêp, công ty những công cụ quản lý tài sản hiệu quả nhất, tối ưu nhất.

Để có được một giải pháp tối ưu nhất phù hợp với từng tài sản của doanh nghiệp công ty,cơ quan…. quý vị có thể lên hệ với hotline: 0909 045 286 để trao đổi nhiều hơn về phần mềm quản lý tài sản..

Đăng ký dùng thử ngay để nhận được nhiều ưu đãi