QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Quản lý nhập hàng

  1. Quản lý nhập hàng

Vào mục Nhập hàng -> DS nhập hàng để quản lý tất cả đơn nhập hàng, với các trường thông tin như:

ngày nhập, số tham chiếu, nguồn nhà cung cấp, trạng thái nhập hàng, giá tổng,… Bạn cũng có thể vào ô

Tác vụ bên góc phải để chỉnh sửa đơn hàng hay tải về dưới dạng PDF.

nhập hàng 1

Thêm nhập hàng

Có 2 cách để thêm đơn hàng nhập

Cách 1: import bằng file excel theo các trường thông tin cố định: mã sản phẩm, đơn vị giá nhập, số

lượng, biến thể sản phẩm, tên thuế suất, chiết khấu, hạn sử dụng.

nhập hàng 2

Cách 2: nhập thủ công

Vào mục Nhập hàng -> Thêm đơn nhập hàng để điền các thông tin chi tiết.

Kho hàng: cho phép chọn kho chứa hàng nhập

Trạng thái: có 3 trạng thái được thiết lập: đã nhận, đang xử lý, đang đặt hàng để bạn tiện theo dõi.

Tài liệu đính kèm (nếu có)

nhập hàng 3

Nhà cung cấp: sẽ được trích xuất từ mục DS nhà cung cấp để hỗ trợ nhập liệu nhanh. Bạn chỉ cần gõ 1

chữ cái để tìm kiếm, phần mềm sẽ hiện ra các combobox cho bạn lựa chọn

nhập hàng 4

Sản phẩm: thao tác lựa chọn sản phẩm cũng tương tự như lựa chọn nhà cung cấp

nhập hàng 5

Cuối cùng, điều chỉnh số lượng cần nhập, thêm ghi chú nếu có và bấm Gửi

nhập hàng 6

 

 

MỚI NHẤT