QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Theo dõi tiến độ sản xuất từng giai đoạn

Để theo dõi tiến độ sản xuất của đơn hàng, bạn vào mục Danh sách lệnh sản xuất -> Tác vụ -> Tiến độ sản xuất

Cập nhật tiến độ4

 

Tại đây, phần mềm sẽ thể hiện các sản phẩm có trong đơn hàng, tiến độ đơn hàng cũng như số lượng cần sản xuất, số lượng hoàn thành khi quá trình sản xuất kết thúc

Cập nhật tiến độ5

Chọn sản phẩm cần theo dõi và bấm vào dấu + ở góc trái sản phẩm để xem báo cáo chi tiết tiến độ sản xuất. Phần mềm sẽ thể hiện cho bạn thấy tiến độ theo từng giai đoạn sản xuất kèm các báo cáo của nhân viên phụ trách đơn hàng này.

Cập nhật tiến độ 6

 

Quản lý báo cáo tổng thể cho đơn hàng, thời gian cập nhật gần nhất và số tiền tổng cộng, các bạn bấm vào tab Báo cáo

Cập nhật tiến độ7