QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Xuất Gia Công

Xuất hàng đi gia công tại các đơn vị khác, để quản lý quy trình gia công trước tiên chúng ta vào Module Xuất Gia Công -> Xuất gia công -> tạo mới -> điền thông tin phiếu xuất gia công -> lưu lại -> duyệt

Tạo phiếu xuất gia công chọn tác vụ -> xuất gia công

Sau khi hàng đã gia công về, tạo phiếu nhập gia công vào tác vụ -> nhập gia công-> điền thông tin trên phiếu -> lưu

 

Theo dõi quy trình của hàng hóa đi gia công để nhà quản lý kiểm tra đơn gia công một cách nhanh chóng và hiệu quả

 

MỚI NHẤT