QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phần mềm quản lý bán hàng thông minh và tiện nghi đến bất ngờ

Bạn đang khó khăn trong việc quản lý tình hình bán hàng của mình mà chưa tìm ra được giải pháp một cách nhanh chóng cũng như tốt nhất. FOSO có cung cấp phần mềm quản lý bán hàng rất thông minh và tiện ích đến với người sử dụng. Phần mềm thiết kế với […]

Giải pháp ERP cho doanh nghiệp thuỷ hải sản

Thực trạng ngành Thủy sản hiện nay Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp Thủy Sản khi áp dụng ERP đều có những thách thức và khó khăn nhất định. Điều này thể hiện qua các con số: mã nguyên liệu phải chi tiết theo cỡ (size), tạp chất, phụ trội với số lượng lên […]