QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Phần mềm quản lý đơn hàng sản xuất hiện đại, tiện ích

Quản lý đơn hàng là một vấn đề mà các doanh nghiệp luôn chú tâm, kiểm soát sát sao tránh trường hợp bị thất thoát ảnh hưởng đến nguồn thu. Để giúp cho các công ty, doanh nghiệp quản lý đơn hàng một cách tiện lợi FOSO có cung cấp phần mềm quản lý đơn […]

Quy trình sản xuất hiện đại

Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, Quản trị sản xuất không chỉ gói gọn trong việc hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu (M.R.P), mà còn được mở rộng ra tất cả các bộ phận khác như: quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị chuỗi cung ứng… Các […]