QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Triển khai cloud erp – giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Hiện nay, với sự toàn cầu hóa của cách mạng 4.0, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đổi mới và đầu tư các phần mềm, các giải pháp để nâng cấp, quản lý toàn điện bộ máy kinh doanh sao cho thật hiệu quả và tối giản mọi chi phí liên quan. Triển khai cloud […]

Oracle erp – Phần mềm quản lý xây dựng theo mô hình hiệu ứng đám mây

Trong toàn bộ tiến trình hoạt động, quá trình quản lý kho, vật tư, hàng tồn kho được đánh giá là yếu tố then chốt quyết định trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Ngày nay, thay vì quản lý bằng các phương pháp truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến oracle […]