QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

ERP – Giải pháp cho mọi doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề ERP có thể giải quyết cho doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp sản xuất luôn phải đối mặt với những thử thách khác nhau. Tuy nhiên, có những tình trạng chung mà doanh nghiệp sản xuất các ngành phải đối mặt. Một vài vấn đề có thể là bảo mật dữ liệu […]

Phần mềm quản lý ngành chế tạo máy móc

Chế tạo máy móc là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, trọng điểm của nền kinh tế. Đáp ứng nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, Foso đưa ra phần mềm quản lý ngành chế tạo máy. Đây được đánh giá là giải pháp hiệu quả […]

Tìm hiểu về phần mềm quản lý data khách hàng tại Fososoft

Dữ liệu khách hàng (data khách hàng) là một phạm trù vô cùng quan trọng trong các công tác kinh doanh, bán hàng của mỗi một doanh nghiệp. Và chắc chắn trước đây mỗi doanh nghiệp đều cảm thấy khá khó khăn khi sử dụng những công cụ quản lý data khách hàng truyền thống. […]

Tìm hiểu phần mềm CRM nào tốt?

Đối với những doanh nghiệp, duy trì phát triển và có một chỗ đững vững chắc trên thị trường chính là mục tiêu hàng đầu họ hướng đến. Và trong số những giải pháp giúp đỡ họ đạt được mục tiêu này, đó chính là sự hỗ trợ của phần mềm chăm sóc khách hàng […]