QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Hạn chế thất thoát trong kinh doanh HIỆU THUỐC

Kinh doanh  hiệu thuốc có đặc thù riêng của ngành, nhập hàng với số lượng lớn như thùng nhưng lúc bán lại bán với các đơn vị nhỏ lẻ như: hộp, viên, vỉ, miếng, gói nên tình trạng thất thoát trong kinh doanh là không thể tránh khỏi. Đây chính là thách thức của các chủ cửa […]