QUẢN TRỊ - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG 1 NỐT NHẠC!

Giải pháp ERP cho doanh nghiệp thuỷ hải sản

Thực trạng ngành Thủy sản hiện nay Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp Thủy Sản khi áp dụng ERP đều có những thách thức và khó khăn nhất định. Điều này thể hiện qua các con số: mã nguyên liệu phải chi tiết theo cỡ (size), tạp chất, phụ trội với số lượng lên […]